Information

Vilstena fiskodling ligger i Enköping kommun mellan Enköping och Sala. odlingen sker enbart i jord dammar i olika storlekar från när fisken är hem månader. Vilstena fiskodling har idag ca tjugo dammar för odling.


"På den här bilden syns en del av odlingen"

Fisken som odlas är till större delen regnbåge öven lite öring och bäckröding. Fisken säljs i stort sätt som sättfisk till sportfiske och en liten del för konsumtion. Att fisken odlas fram i jorddammar och ej i täta bestånd blir den hel i fenor och får kondition.
"Tre sommrig fisk"

Fisken säljs idag till ca femton olika sportfiskevatten och även privata sjöar i Stockholm, Uppsala och Västmanlands län.

Odlingen har idag tillstånd på 20 ton per år.

Vi har även ett eget fiske ovanför odlingen där vi enbart säljer årskort till privatpersoner och företag. I kortet ingår tre båtar att använda fisket är i en damm ovanför en kvarn och är på 6ha vattendrag heter örsundaån så att vattnet flödet kan vara skiftande och vid mycketregn kan vara färgat, fisket brukar vara bäst på försommar och vinter beronde på vatten temperaturen.

Just nu håller vi på med att göra i ordning ett vatten på 1 ha för att ta emot grupper för fiske.

Till sommaren 2007 ska det vara klart att ta emot grupper för fiske. Under tiden har vi ett mindre vatten för fisk vid odlngen.